Yazdır
PDF

İZMİR; SOSYAL HİZMETLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Posted in Haberler - Şube ve temsilcilik haberleri

BASINA ve KAMUOYUNA,

Sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin, “Yoksulluk, işsizlik, şiddet ve travmatik olayların yarattığı kesimler ile bakıma muhtaç, çocuk, yaşlı ve özürlülerin” maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet vermesi gereken SHÇEK İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün, yaptığı uygulamalar deneme, yanılma yöntemi ile hizmet görüntüsü vermesi, sosyal hizmetlere yapılan bağış ve yardımların yürürlükteki mevzuata aykırı olarak denetimsiz, yanlış, amacına uygun olmayan şekilde kullanıldığı iddia edilmekte, hatta belge ve müfettiş tespitleriyle görülmektedir.

                Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar ile madde bağımlısı çocuklara hizmet veren (EGEBAM) kuruluşların hizmetlerin iyileştirilmesi ve personel ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından’ Sosyal Hizmet Kurumlarının Desteklenmesi Protokolü’ yapılmıştır.

                Protokolde hizmetlerin iyileştirilmesi ve personel ihtiyacı için İzmir Büyükşehir Belediyesi her ay 50.000 TL Vakfa Yardım ve destekte bulunacak, yardım edilen para başka amaçlar için kullanılmayacağı imza altına alınmıştır.

 

Bu Süreçte Görülen Uygulamalar ve Tespitler:

                1- 2004-2007 yılları arasında kuruluşların ihtiyaçları ve personel ihtiyacı, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)’nın yaptığı personel alımı ihaleleriyle karşılanmıştır.

                2- Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan (13.12.2007 tarihli ) teftiş raporunda “SYD Vakfının Sosyal Hizmet alanında faaliyet gösteren kurumlara yaptığı yardımın kurumlardaki yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları yerine, bu kurumların bina, araç, elektrik, su, telefon gibi cari giderlerine harcandığı saptanmış ve bu tür harcamaların Vakfın amaçlarına uygun olmadığı belirtilmiştir.”

                “Vakfın Tüzel kişiliği dışında bulunan ve farklı bütçeleri olan kuruluşların cari harcamalarına Vakfın katkı yapması, 3294 sayılı Kanunda belirtilen amaçlarla bağdaşmadığından bu tür harcamaların yapılmaması” belirtilmiştir.

                3- 2007 yılında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2004/1 sayılı “Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği”ne aykırı olarak, T.C Merkez Bankası ve onun muhabir bankası olan Ziraat Bankası dışında Kamu hesabı açılmaması gerekirken, Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesinde kamu hesabı açtırılmıştır.

                4- 2007 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından her ay yapılan 50.000TL yardım İl Vakfına, İl Vakfı da Vakıf Kanununa aykırı olarak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesindeki hesabına aktarılmıştır.

                5-Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 4. maddesine aykırı olarak harcamalar kurum müfettişleri ve Sayıştay denetimi dışına çıkarılmıştır.

6- İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İzmir İl Özel İdaresinden, yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç çocukların müracaatları ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere bir adet hizmet aracı satın alınması talep edilmiştir. İl Genel Meclisinin 13.05.2008 tarih ve 177 nolu kararı ile talep uygun görülmüştür. İzmir il Özel İdaresi DMO Bursa Bölge Müdürlüğünden 49.852.64 TL ödenerek 2000 CC, 136 Beygir gücünde Renault Megan binek oto alınarak  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

                7- Adem Dertsiz Çocuk Yuvası önce Erkek Yetiştirme Yurduna dönüştürülmüş,  Erkek Yetiştirme Yurdu da kapatılarak Huzurevine dönüştürülmüştür.

Basın Sitesi Kreş Gündüz Bakımevi kapatılarak önce Çocuk Yuvasına sonra Rehabilitasyon Merkezine, daha sonra tekrar Çocuk Yuvasına dönüştürülmüş. Bu defa Çocuk Yuvası da kapatılarak tekrar Rehabilitasyon Merkezine dönüştürülmüştür. Her dönüştürmede tadilat yapılmış ve hizmet gruplarının özelliğine göre ihtiyaç duyulan malzemeler yeniden satın alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamuoyu ve Kurumları Bilgilendirmek İçin

İzmir Valiliği ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aşağıdaki Sorularımızı Cevaplandırmalıdır

 

                1-İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Yardımlaşma Vakfına aktarılan Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Vakıf Kuruluş Kanununa aykırı olarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Gazi Bulvarı Şubesindeki hesabına aktarılan miktar üzerinden yapılan ihalelerde belirtilen sayıda personel çalıştırılmış mıdır?

                2-İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sosyal Hizmet kuruluşları ile madde bağımlısı çocuklara hizmet veren (EGEBAM) kuruluşların personel ihtiyaçlarının giderilmesi için her ay yapılan 50.000 TL’den, her ay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından örtülü ödenek oluşturulmuş mudur? 

                3- 2007-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesince aktarılan toplam 1.800.000 TL paranın İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne, personel alım ihaleleri dışında ne kadarlık kısmı ÖRTÜLÜ ÖDENEK şeklinde harcanmıştır? 

                4- İmzalanan protokolde bu para başka amaç için kullanılmaz kararına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım amaçlı olarak gönderilen paradan İl Müdürünün MAKAM ARABASININ tamir ve bakımına ödeme yapılmış mıdır,?

                5- Yapılan harcamalarda muhasebe ve saymanlık müdürlüklerinin imzası varmıdır? Bu harcamalar Vakıf Mütevelli Heyetince incelenerek karar altına alınıp, gerekli denetimler yapılmış mıdır?

                6- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2010 yılı başında protokolü neden iptal etmiş ve yardımı neden kesmiştir?

                7- İzmir İl Özel İdaresi tarafından 2008 yılında yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç çocukların hizmetlerinde kullanılmak için alınan ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilen 35 ZE 333 plakalı Megan binek oto; yaşlı, özürlü ve korunmaya muhtaç çocukların hizmetlerinde mi kullanılmaktadır! Yoksa İl Müdürü Zekeriya Ertaş’ın evinden işyerine, işyerinden evine gitmesi için mi kullanılmaktadır?

                8- 2005- 2010 yılları arasında kuruluşların açılıp kapanması nedeniyle yapboz görüntüsü veren Sosyal Hizmet kuruluşlarına tamir, bakım, onarım ve tefriş için ne kadar kaynak aktarılmıştır? Hangi planlama program ve bilimsel kurul çalışmasına dayalı olarak bu kuruluşlar sık sık işlev değişikliğine tabi tutulmuştur?

 

                Bir an evvel bu soruların cevaplarını beklediğimizi, eğer İzmir İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce usulsüz işlemler yapılmış, tüyü bitmemiş yetimlerimizin, korunmaya muhtaç çocuklarımızın, bakıma muhtaç yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın haklarına saldırılmışsa sorumlular hakkında gereğinin ivedilikle yapılmasını beklediğimizi ilgili yetkililere ve kamuoyuna duyururuz.

                Sosyal Hizmetlerin daha etkin ve şeffaf verilebilmesi, kurumların iş yapma kültürlerinin, sorunlara bakış açılarının, zihniyetlerin değişmesiyle sağlanabilir. 11.10.2010

 

                                                                                                                                            

 

SES İZMİR ŞUBE