Yazdır
PDF

MANİSA SES; RUH SİNİR HASTANESİNDE AÇIKLAMA

Posted in Haberler - Şube ve temsilcilik haberleri

SES Manisa Şube uzun zamandır taleplerimize ve istemlerimize ciddi yanıt vermeyen Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi İdaresini uyarmak amacıyla basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklamasına hastane çalışanlarından yoğunluklu olarak hemşireler olmak üzere yaklaşık 50 çalışan katılmış, katılımcıların üyelerimiz dışından da olması oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Acil servis önünde yapılan basın açıklamasını yönetim kurulumuz adına şube başkanımız okumuştur.

BASINA VE KAMUOYUNA 

Sendikamız, sağlık emekçilerinin çalışma ortamının iyileştirilmesi, iş tatminlerinin arttırılması ve hasta bakımında bilimsel, insani bir yaklaşımın öne çıkması için örgütlü olduğu işyerlerinde zaman zaman raporlar hazırlamaktadır.

Bu çerçevede, SES Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi İşyeri Temsilciliğimiz ve Yönetim Kurulumuz bu hastanede sorun olarak gördüğü konuları bir rapor haline getirip bundan tam sekiz ay önce hastane idaresine sunmuştur.

Aradan geçen zaman içerisinde hastane idaresi ile defalarca görüşülerek raporda sözü edilen sorunlar hakkında girişim talep edilmiş ancak göstermelik bir iki uygulama dışında herhangi bir ilerleme olmamıştır.

Bu gün burada kamuoyu önünde taleplerimizi bir kez daha, yüksek sesle haykırmak ve çözüm istemek için toplanmış bulunuyoruz. Ve buradan hastane idaresine sesleniyoruz.

İdareler çalışanların taleplerine kulak tıkamamalı ve çözüm için adım atmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki bizler sağlık emekçileri olarak bu kurumlara emeğimizi, ömrümüzü veriyoruz. Bu kurumlarda sağlık hizmeti üretirken kimi zaman sağlığımızdan oluyoruz. Bu durumu vicdan sahibi herkes görebilir, görmelidir.

Şimdi buradan taleplerimizi kamuoyu önünde bir kez daha açıklıyoruz ve çözüm istiyoruz.                              
 —Çalışanlar arasında ayrımcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.                                            
—İdari tasarruflarda çalışanların öneri ve istekleri dikkate alınmalı, çalışanların örgütleri olan sendikaların temsilcilerinin de sürece katılması sağlanmalıdır.                                     
 —Servisler arası çalışma farkları düzeltilmeli. Çalışanlar arasında rotasyon vb uygulamalar yine sendikaların ve çalışanların önerileri doğrultusunda uygun bir sitem geliştirilerek uygulanmalıdır.                                      
—Döner sermaye komisyonlarına seçim yapılırken çalışanların gönüllüğü aranmalı ve çalışanlar arasındaki gereksiz rekabeti ortadan kaldıracak, dayanışma ve ekip hizmeti fikrini öne çıkaracak uygulamalara gidilmelidir.              
 —Servis sorumlularının seçimle belirlenmesi sağlanmalı, işyerinin demokratikleştirilmesi için gereken adımlar bir an önce atılmalıdır.                                                                                     —Döner sermaye dağıtım oranlarında eşitlik ve adalet gözetilmeli ve çalışanlar arasında rekabeti değil dayanışmayı gözeten ekip ruhu oluşturulmalıdır.                                             

—Çalışanlarda katılımcılık özendirilmeli, fikirleri alınmalı ve çalışanların kendi örgütleri olan sendikaların her konuda aktif katılımı sağlanmalıdır.                                                          
—Hastane çalışanlarına günlük mesai ile ilgili zorlayıcı davranış tarzından vazgeçilmeli. Kamusal bir hizmet olan sağlık hizmeti üretiminde bulunan
çalışanların çocukları ve ailesel durumları göz önüne alınmalıdır.                                
—Çalışanlar arasında mesleki farklar ortadan kaldırılmalı ve bütün çalışanlara insani bir yaklaşımla daha anlayışlı davranma yolu seçilmelidir.                                                     
—Hastanede bayan çalışan sayısının çok olması da kreş ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu nedenle hastane çalışanlarının yararlanabileceği, ücretsiz, nitelikli çocuk bakım evi ihtiyacı bir an önce giderilmelidir.  

Sendikamız, geçmişte olduğu gibi bu günde, çalışanların talepleri ile ilgili beklentileri ortaya koymak ve bu talepler karşılanıncaya kadar mücadele etmek konusunda kararlıdır.     Taleplerimizin dikkate alınmaması, diyalog yollarının kapalı tutulması veya bu güne kadar olduğu gibi oyalayıcı bir tutum içerisinde olunmaya devam edilmesi durumunda en demokratik, meşru eylemlerimizin süreceği bilinmelidir. 

Bu gün burada bir kez daha ortaya koyduğumuz talepler, bu hastane çalışanlarının beklentileridir. Hastane idaresinin bu basın açıklamasından sonra adım atmasını beklediğimizi, umduğumuzu, umut ettiğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz. 

YAŞASIN SENDİKAL MÜCADELEMİZ. 

Yönetim Kurulu Adına

Zeynel Abidin KAPLAN                                

                                                     Şube Başkanı